måndag 30 januari 2017

Hotet kommer inte från EU

Den här bloggen uppstod då EU-kommissionen drog igång et nytt vapendirektiv.
Efter att ministerrådet fått säga sitt, och Ygeman gav tummen upp, menade Ygeman att hotet mot jägare och sportskyttar var eliminerat. Ygeman vill lugna om EU-vapenregler. Efter att IMCO haft en omröstning var det Anna Maria Corazza Bildt som i SVD också gick ut och menade att vapendirektivet nu inte är ett hot mot sportskyttar och jägare: EUs nya vapendirektiv är inget hot.
Förutom att båda har väldigt fel, så har dom också väldigt rätt. Jag ska återkomma på vilket sätt dom har rätt, men vi börjar med problemen.

Grundprincipen bakom vapendirektivet är att på olika sätt begränsa lagligt vapenägande för att det ses som ett problem, och eventuell risk att lagliga vapenägare begår terrorbrott med sina vapen. Detta har EU-kommissionen misslyckats med att visa. Antalet brott som förekommer är extremt lågt, och de restriktioner som föreslås har ingen effekt enligt många forskare, eller ens av EU-kommissionens egna utvärdering kring det gamla vapendirektivet.

Den andra grundprincipen är att vissa vapen är farligare än andra. Detta speglar sig i att EU-kommissionen verkar ha siktat in sig på semiautomatiska sportskyttegevär som så farliga att endast vissa sportskyttar ska få kunna ha dom som undantag, men att de ska klassas som militär materiel, medans det ses som helt okontroversiellt av EU-kommissionen att inte ens kräva licens för hagelgevär. Som om Semiautomatiska sportskyttegevär förekommer vid fler bakrån och uppgörelser bland MC-gäng än avsågade hagelgevär?

Att våra svenska parlamentsledamöter inte påpekade vilket problem det kan vara att allt som krävs i vissa EU länder är att man är 18 år för att köpa hagelgevär och ammunition, samtidigt som man nickar instämmande i att de som sysslar med dynamiskt skytte med gevär behöver fler restriktioner för att det är så farligt, trots 0 kända brott begångna med AR-15 i kaliber 223 och uppåt, är något som slår mig som inkonsekvent.

När det sedan gäller de tekniska problemen är för det första att de som dragit upp lagtextsförslag och riktlinjer inte förstår ett jota om vapen. Det finns intentioner, som i praktiken blir väldigt svåra att hålla med de formuleringar man har. Bland annat har man inte förstått vad ett magasin är för något. Det kommer i framtiden vara förbjudet för en jägare att inneha ett magasin som tar fler än 10 patroner. Påträffas en jägare med ett magasin som tar mer än 10 patroner blir han av med sina licenser och vapen och får dessa förverkade. Och det kan ju låta rimligt, Men det är helt ok i samma lagtext, och förenat med noll lagliga sanktioner att äga stora magasin på över 10 patroner om man INTE äger ett vapen. Hur får man det att gå ihop?
Det finns inte heller några som helst beskrivningar av vad det innebär att ett magasin rymmer mer än 10 patroner. Inget i lagtexten om att magasinet ska vara till ett visst vapen.

Det innebär att om jag äger ett magasin som inte är för mitt gevär, utan som är för min pistol, och därför rymmer 17 patroner borde gå fri, kan man tycka. Men nej. Eftersom det finns på marknaden förekommande gevär som kan passa med magasinet för min pistol, så äger jag sålunda ett magasin till ett gevär, som har mer än 10 patroner.

Det blir ännu larvigare eftersom vissa gevärsmagasin inte är specade för en viss kaliber, utan kan användas till en mängd olika kalibrar. Samma magasin rymmer 8 patroner i en viss kaliber, och 15 i en annan kaliber.

Så på en rad tekniska detaljer är lagförslaget helt orimligt, och helt omöjligt att implementera.
Och det är nu vi kommer till det riktiga problemet.

Det beror väldigt mycket på landet som ska implementera vapendirektivet. Och det är nog här hotet egentligen är som störst.

Mycket av vapendirektivets tokerier kommer från Sverige. Bland annat kommissarie Peter T. och redan nu pågår det arbete för att se över vilka lagförändringar som behöver göras för att vapendirektivet ska ros i hamn. Sverige kommer ännu en gång vara bäst i klassen, och Sveriges jägare och sportskyttar kommer få restriktioner skrivna av de som är kända för att motarbeta´sportskytte.

Samma person som dragit på sig flera tusen JO anmälningar iochmed att licenchanteringen inte fungerat sedan 2010 ska nu sitta och dra upp riktlinjer för ny svensk lagstiftning som ska följa EU direktivet. En tjänsteman  vars verksamhet har fått allvarlig kritik av JO för sitt sätt att bland annat hantera AR-15 licenser (man lade licensansökningarna åt sidan utan att ta beslut, vilket gjorde det omöjligt att överklaga myndighetsbeslutet, eftersom sådant inte fanns).
En tjänsteman som skrivit negativa DN debattartiklar om sportskytte, och då dynamiskt sådant.
En tjänsteman som uttryckt sportskytte som "leka krig"
En tjänsteman som i domstolar hänvisar till EU-kommissionens nya vapendirektiv, trots att detta inte är beslutat inom EU.
En tjänsteman som gjort sig känd för att radera sin mail när folk begärt ut den som offentligt handling.

EU parlamentariken Fjellner summerar nog det rätt bra i följande mail som är publicerat på en blogg:
en-medborgare-och-en-eu-parlamentariker-om-vapendirektivet/

Så på så sätt har Ygeman och Anna Maria helt rätt. Det är Svenska tjänstemän som är hotet mot sportskytte och jakt. inte EU.

söndag 12 juni 2016

Svensk lagstiftning och Genval förslaget. Del 1

I EU nämnden bedyrade Ygeman att nuvarande förslag inte påverkade svensk lagstiftning.

Jag har läst igenom vapendirektivet så som det Ygeman röstade på i ministerrådet och kan konstatera att på rätt många punkter skiljer sig den texten från svensk lagstiftning. I denna post visar jag på utökningen av 5års licenser, och utökningen av licensbelagda delar. Samt visar på hur även svenska klädbutiker måste rensa i sina lager om det går igenom.


Här är en punk i svensk lag som påverkas om ministerrådets framröstade förslag på vapendirektiv går igenom i nuvarande form.

6 a § Tillstånd för en enskild att inneha helautomatiska vapen eller enhandsvapen för flerskott ska tidsbegränsas till att gälla i högst fem år om inte särskilda skäl talar emot en sådan begränsning.
   Har en ansökan om förnyat tillstånd getts in senast fyra veckor innan giltighetstiden för det gällande tillståndet går ut, ska detta gälla till dess att beslut i fråga om det nya tillståndet har vunnit laga kraft. Lag (2014:895).

Denna paragraf måste utökas att innefatta semiautomatiska gevär med kapacitet för att avfyra mer än 11 skott. (egentligen samtliga magasinförsedda semiautomater).
Anledningen är följande: (sid 5. Punkt 9 i vapendirektivförslaget från ministerrådet.)

Some semi-automatic firearms can easily be converted to automatic firearms, thus posing a threat to security. Even in the absence of such conversion
(...)
certain semi-automatic firearms may be very dangerous when their capacity regarding the number of rounds is high.
Therefore, semi-automatic firearms with a fixed loading device allowing to fire a high number of rounds, as well as semi-automatic firearm in combination with a removable loading device with a high number of rounds should be prohibited for civilian use. Such loading devices, such as fixed or detachable magazines, as well as feeding belts, should also be prohibited. When individuals are found to be in the possession of such loading devices these should be seized, as well as any semi-automatic centre fire firearms to which these could be fitted, even if the possession of these firearms was authorised. These individuals should also be deprived from their authorisation.

Notera att ovanstående är en sorts viljeyttring. På senare sidor förklaras det mer ingående.
Men i detalj så specificerar förslaget att Pistoler som kan utrustas med 20 skotts magasin, eller semiautomatiska Gevär som kan utrustas med 10skotts magasin ska tillhöra Kategori A. För kategori A gäller vissa speciella regler. Och en regel som gäller är 5 års licencer. sid 18 sista punkten 3d.
"Authorisations under this Article shall be reviewed periodically at intervals not exceeding five years."

Svensk vapenlag måste alltså förändras. Licens för semiatuomatiska Gevär för sportskytte måste alltså bli per fem år i taget.

Förutom  utökning av femårslicenser har vi utökning av licens/tillståndspliktiga delar.

Svensk vapenlag definierar vilka vapendelar för vilka det gäller tillstånd/licens.
3 § Vad som sägs om skjutvapen gäller också
(..)
f) slutstycken, ljuddämpare, eldrör, pipor, stommar, lådor, trummor och mantlar till skjutvapen, eller armborststommar med avfyrningsanordningar,
(..)
Dessa är licenspliktiga vapendelar. Vi ser i EUs vapendirektiv att vi måste utöka ovanstående punkt "f" med magasin, och även patronbälten, till vilka jag återkommer.

Men det är inte det enda. vi måste utöka punkten med underbeslag.
Underbeslag är idag ofta simpla delar som sitter i ett gevärs stock. Det innehåller oftast en varbygel, som omger avtryckaren, och ett hål där magasinet förs in. Ibland är dom en del, som ovan och ibland är dom lite mer komplicerade som här:

Men i princip samma sak. På engelska heter denna del "Lower Reciver". Det finns alltså en "Upper Reciver" också. Det är den del som pipan sitter fast i, och på svenska heter den för gevär "Låda".
Denna Lower reciver blir nu också licenspliktig. Vilket kanske ställer till det lite för alla de som specialiserar sig på att tillverka custom kolvar till vapen. (kolven är inte heller licenspliktig.). Ett annat problem är att underbeslaget skiljer sig inte från underbeslaget på ett airsoftgevär, eller även vissa leksaksgevär. Så när det blir licens på ett underbeslag, hur särskiljer man det från när det används till ett luftgevär eller till ett riktigt gevär? Det är samma problematik som kolven. om en kolv till ett gevär är licenspliktig innebär det problem eftersom det är en allmängiltig del som återfinns på leksaksgevär, luftgevär, replikor etc. lite som att införa tillståndsplikt på "avtryckare".

Denna del i vapendirektivet är den som definierar vilka delar som blir licensbelagda. (sid 9)

1b. For the purposes of this Directive, "essential component" means (...) the barrel, (...), frame, the receiver, including both upper and lower receivers, where appropriate, slide, (...) cylinder, bolt or breech block (...)which, being separate objects, are included in the category of the firearms on which they are or are intended to be mounted.

Förutom dessa delar som man benämner "Essential Components", och som motsvarar Svenskans "Vital Vapendel" belägger man också magasin med tillstånd.
 Från sid 5, punkt nio igen:
Such loading devices, such as fixed or detachable magazines, as well as feeding belts, should also be prohibited. When individuals are found to be in the possession of such loading devices these should be seized, as well as any semi-automatic centre fire firearms to which these could be fitted, even if the possession of these firearms was authorised. These individuals should also be deprived from their authorisation.

Notera också att man förbjuder inte bara magasin. utan även patronbälten för kulsprutor. Dessa bälten är vanligt förekommande. Och finns bland annat att köpa som accessoarer i maskeradbutiker och affärer för punkare/goth/hårdrockare med mera. (med fejkade patroner, men bältet är äkta och alltså förbjudet att inneha med kommande lag.
Två olika klädbutiker i Sverige som säljer patronbälten.
Det är alltså äkta patronbälten.. Men patronerna i sig har ingen tändhatt, och inget krut. Bältet är alltså de som håller patronerna på plats och används av bandmatade tunga kulsprutor. (jag undviker korrekt terminologi här för att göra texten enkel att förstå)

Vissa magasin är till och med flyttade till kategori A i vapendirektivet. Alltså den förbjudna kategorin. Där även mentaltester krävs för innehav. sid 25:
9. Loading devices, apt to be fitted to centre fire semi-automatic or to repeating
firearms, with the following characteristics:
a) loading devices which can hold more than 20 rounds;
b) loading devices for long firearms which can hold more than 10 rounds


fredag 10 juni 2016

Ett problem med mentaltester

I förslaget i Genval som ligger nu ingår alltså någon form av ospecificerade mentaltester.
Om man funderar över det i 5 minuter kommer man till slutsatsen att det är mycket rimligt.

Som förslaget nu ligger så gäller mentaltester endast för vapen som kan ta magasin med mer än 10 patroner för halvautomatiska-gevär, och med mer än 20 patroner för pistol, eller för att kunna köpa magasin med mer än 10 patroners kapacitet för manuellt repeterande gevär, eller med 20 patroners kapacitet för pistol. Hur dessa mentaltester skall vara utformade är inte bestämt. Men någon form av test/psykologutvärdering skall det vara för att äga dessa vapen. Ett litet pris för att få ha kvar dessa. Eller?

Om man i stället funderar i mer än bara 5 minuter, och börjar så smått fundera på vad effekterna kan bli så kommer man snart till en helt annan insikt.

Anta att du som sportskytt söker licens på en sportskyttepistol. Du kan ha varit aktiv i många år, men vill ha ett annat vapen som du tror funkar bättre för dig i ditt tävlande.

Du söker upp en psykolog som genomför ett samtal. låt oss säga att det inte faller väl ut. Låt oss säga att psykologen finner att du indikerar att du lider av depression. Du kanske är deprimerad, och har en historik av detta. Psykologen avslår, och finner dig INTE lämplig att inneha ett sådant vapen, då du kan vara en fara för dig själv eller andra med ett sådant vapen.

Gott så! ingen fara skedd. Du kanske också blir remitterad för att få bukt med din höst-depression. Visserligen får du inte, trots att du sen många år är en utmärkt skytt skaffa ett nytt vapen. Du kanske inte heller får förnyad licens på dina gamla vapen som du redan har. Men det är en liten förlust för den enskilde som står i proportion till en samhällsvinst eller hur?

Det jag beskriver låter fortfarande rimligt eller hur?

Nå. Nu kommer vi till problemet. Du har precis fått avslag att inneha vapen eftersom du kan vara en fara för dig själv och andra.
Låt oss ponera att du inte är sportskytt på heltid. Nästan ingen i Sverige eller Europa är det. inte ens OS mästare om man inte kommer från USA. Så du har ett jobb.

Hur påverkas ditt jobb av att du bedöms som en fara för dig själv och andra när det gäller att äga vapen om ditt jobb är Polis?
Eller varför inte Pilot? Dagispersonal?

Kommer din höst-depression göra dig olämplig för att fortsätta som dagisfröken? Polis? Brandman? Soldat? Pilot? Ambulansvårdare? Busschaufför? kirurg?

Så i förlängningen kan en vapenansökan få dig att bli av med jobbet.
Och det efter mer än 5 minuters tänkande kring mentaltester..

Jag överlåter till dig att fundera mer. Kanske du kommer på fler problem om du ger det 20 minuter.

Mentaltester av idrottsmän/kvinnor kan få förödande konsekvenser för dessa individer.
 Juridik är reaktiv den kan inte förhindra problem, endast försöka ställa dom till rätta.
Skriv gärna i kommentarerna.

tisdag 7 juni 2016

Ygemans Seger i förhandlingarna kring vapendirektivet.

Ygeman har försökt lugna svenska vapenägare i helgen genom att förklara att kommissionen har tagit hänsyn till Svenska krav och och undantag. Jakten räddad

"“Det blir tuffare regler för de farligaste vapnen men de legitima vapenägarna i
jakt- och sportskyttevärlden ska till stor del hållas skadelösa”

Det är dessvärre helt fel. Den texten som man kommit överens om är en total katastrof, och det är mycket anmärkningsvärt att Inrikesministern inte sett det själv. Kanske eftersom inrikesministern har anlitat expertis som är ökänd av svensk jägarkår och sportskyttar för sina egna påhittiga tolkningar av lagtexter.

EUs vapendirektiv har skapat mycket debatt bland jägare och sportskyttar. Men kanske inte så mycket i medier utanför dessa kretsar. Vapendirektivet har blivit kritiserat för att vara en hafsprodukt vars syfte är att stoppa terrorister som i Paris, men inför långtgående restriktioner på lagligt vapenägande. Kritiken har varit svidande från jägare och sportskyttar. Bland annat därför att vapendirektivet har i mångt och mycket varit riktat mot lagliga sportskyttar och jägare och deras vapen snarare än illegala ex-militära vapen som smugglas över gränserna.

Bland annat har ett av förslagen varit att klassificera semiautomatiska gevär så att de är samma klassning på dessa som på automatvapen. Det skulle då förbjuda semiautomatiska vapen för jakt och sportskytte. Vapendirektivets första utkast innehöll formuleringar som att semiatuomatiska vapen som liknade militära helautomatiska vapen skulle förbjudas, Men när politiker rätteligen kritiserade skrivelsen och menade att det var absurt att förbjuda vapen på hur dessa vapen ser ut, snarare än tekniska specifikationer vek sig till sist kommissionen och i GENVAL har ministrar nu kommit överens om en annan text.

Denna text menar Ygeman räddar den svenska jakten och sportskyttet. Han har fel. Hans tolkning av texten stämmer inte överens med vad som står ordagrant, och som riskerar att bli Europeisk lag. Detta är vad som står:

Notera att det står tydligt och klart. under 7a och 7b.
Korta eller långa eldhandvapen (här menas då pistoler och gevär) som tillåter avfyrande av mer än 21 (för pistol) eller 10 (för gevär) skott utan omladdning, om ett magasin med mer än 20 respektive 10 patroner är en del av vapnet eller införs i vapnet.

Detta kan inte tolkas på annat sätt än att alla semiautomatiska vapen där det är möjligt att införa ett magasin med mer än 20 eller 10 skotts kapacitet tillhör kategori A.

Ett flertal länder har gjort denna tolkning, men en del jurister menar på att den tolkning jag framför är den juridiskt rätta. Att mena på med ovanstående att vapnet endast blir kategori A med ett sådant magasin infört är felaktigt. Vapnet blir kategori A om vapnet kan avfyra 21 skott med ett 20 skotts magasin. något alla löstagbart  magasinförsedda bössor och pistoler kommer kunna göra.

Kategori A är den kategorin med förbjudna vapen. Så även om det inte ens finns ett magasin till vapnet med den överskridna kapaciteten så ska vapnet förbjudas om det är Möjligt att vapnet kan avfyra fler än 21/11 skott med ett sådant magasin. Helt oavsett om ett sådant magasin finns i skyttens ägo, eller ens på marknaden.

Alla som någon gång hållit i ett modernt vapen tillverkat efter 1930 talet förstår att detta innebär förbud mot samtliga semiautomatiska vapen som existerar på marknaden då dessa är försedda med magasin, och kan förses med stora magasin.

Visserligen görs sen undantag för sportskyttar som underkastar sig mentaltester, och tillhör ett godkännt lokalt eller internationellt förbund att få äga semiautomatiska pistoler och gevär i fem år åt gången. Det innebär förändringar för samtliga 80 000 pistolskyttar bland annat. När det gäller kpist-skyttet kommer det inte tillåtas. skytten får tillhöra ett nationellt förbund, men vapnet som ansöks på måste användas i internationella grenar. det svenska k-pist skyttet bedrivs under SvSSF, som tillhör det internationella ISSF. Men det är bara lokalt i sverige som k-pist med m45 (en svensk k-pist) bedrivs. EUs vapendirektiv såsom det ser ut sen den 6juni förbjuder alltså k-pistskytte.

Det innebär förändringar för nästan samtliga 80 000 pistolskyttar bland annat. I Aftonbladet debatt har inrikesministern en punktlista med de svenska förhandlingssegrarna. Bara 3 av de 6 punkterna Ygeman staplar upp stämmer.
  • Tidsbegränsningen utökas till att även omfatta semiautomatiska gevär. Tvärtemot vad Ygeman påstår.
  • Obligatoriska läkarundersökningar och mentaltester av Sveriges samtliga pistol och semi-automat gevär och k-pist skyttar. I storleksordningen 85 000 personer berörs. Tvärtemot vad Ygeman påstår.
  • Undantag från förbudet för de allra farligaste vapnen, men endast för medlemmar av IPSC. K-pistskyttarna kan inte fortsätta.

Men de 100 000 semiautomatiska gevär som återfinns hos jägarna i Sverige blir förbjudna att inneha för jakt med det nuvarande direktivet.

När Ygeman försöker lugna svenska vapenägare ännu en gång, så visar han bara ännu tydligare vilket komplett hafsverk vapendirektivet är. Det är otydligt och svårtolkat och innebär långtgående förbud. Det visar också vilken dålig kompetens i vapenfrågor hans förhandlare och experter i EU besitter.

Sveriges jägare och sportskyttar kan inte känna sig lugnade av detta besked. Däremot välkomnar vi Ygemans inbjudan till ett möte för att diskutera dessa frågor. Ett möte Ygeman menar att han ska bjuda in till efter att EU direktivet fått kraft. Vi uppmanar däremot inrikesministern att tidigarehålla ett sådant möte. Annars riskerar vi att mötet snarare är en begravningsceremoni över den svenska sportskytterörelsen och den moderna jakten, snarare än ett möte om hur vi tillsammans ska utvecklas i framtidens skytterörelse.

lördag 4 juni 2016

Hur Kommissionens förslag påverkar sportskyttet.

Inrikesminister Ygeman svarade äntligen Pia på hennes öppna fråga. Det tog ett bra tag. men efter att Ygeman haft de sista förhandlingarna om vapendirektivet, och haft möte med EU nämnden tog han tag i pennan och författade detta svaret.

http://nyheter24.se/debatt/847982-ygeman-lyssnar-sportskyttar-maste-sakerheten

Och det publicerades i Aftonbladet också:

 http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22940627.ab

En av grundpelarna i förhandlingarna med EU kring vapendirektivet är att det inte skulle drabba enskilda jägare och sportskyttar. Riksdagen var i sitt beslut även tydlig med att eventuella regleringar gällande vapentyper inte får vara ”onödigt betungande för enskilda”

Vad man landat i är i korthet ett förbud mot magasin men inte mot vapnen.

Magasin för pistol får max ha 20 patroners kapacitet. Och magasin för gevär får max ha 10 patroners kapacitet. Alla typer av gevär, även manuellt repeterande gevär.
Detta påverkar Dynamiska skyttes följande grenar.

Öppen division i Pistol
Semi-Auto Open divisionen i gevär
Semi-auto standard divisionen i gevär
Manual Action Open divisionen i gevär
Manual Action Standard divisionen i gevär

Kvar för gevär blir endast  "manual action standard 10" divisionen. som förblir opåverkad och kan fortsättas att bedrivas. Notera att den divisionen är för Manuellt repeterande gevär och inte semiautomatiska gevär. Samtliga semiautomatiska gevärs divisioner påverkas kraftigt av förslaget.

När det gäller pistol påverkas endast en division av 5. De som inte påverkas är Production(tjänstedivision), Standard, Revolver, och Classic. Det finns en risk att vissa Standardskyttar kan komma att begränsas, men inte i stort då få mag i standard tar mer än 20 och passar inom de dimensioner som vapen och magasin ska passa inom.
Det som kallas Skyttets Formel 1 gren, den öppna divisionen och som är skyttets Creme-de-la creme begränsas då inom EU på ett sätt som gör att det internationellt inte är någon större ide att försöka tävla.

Vissa undantag från reglerna kring detta kan göras, och är beskrivna i detalj. Dessa är de de undantag Inrikesministern menar på räddar skyttet.Jag listar endast de saker som blir nya för oss skyttar i IPSC
  1.  Läkarundersökning och mental utvärdering.
  2. Att man TÄVLAR i grenar godkända av ISSF
    Svenska Skyttesportförbundet (för oss i Sverige) )
  3. Att vapnet är nödvändigt för en av disciplinerna i ISSF
  4. Och att licensen blir 5årig. 
Läkarundersökningar och mentaltester. jag har ofta undrat varför man måste vara fysiskt frisk för att ha vapen. En stor handikappidrott är vad skytte är. Bodil Valero i Miljöpartiet hade också lagt ett liknande förslag där hon uttryckte det som att det kunde vara lämpligt med samma krav som för Hemvärnet. Hon nämde också syntest. Helt groteskt. Hemvärnets läkarundersökning är för att säkerställa att du är i stridbart skick. Finns inte en skytt i rullstol som skulle kunna passera. Syntestet är också horribelt, då det till och med finns blinda skidskyttar med audiosikten i paralympics.

I sverige har vi aldrig haft krav på att man ska Tävla för at ha sportskyttevapen. Så länge man tränar och skjuter i sin klubb så får man göra det för skojs skull. Själva kravet på att man tävlar aktivt är kanske självklart för de som inte sysslar med skytte, men fundera på vad det skulle innebära att du måste tävla i löpning för att köpa joggingskor. Skytte är för många en avkoppling och paus, och en fritidsaktivitet, snarare än att man flänger land och rike runt på tävling.
De flesta klubbar har vissa tävlingskrav på sina medlemmar, men att ha det i lagtext känns lite värre. För med 5års licenser så får du inte ta en paus. Tävlar du för lite innan du förnyar den (du får barn, eller jobbar mycket utomlands) så blir du av med licensen och får börja på noll igen. Något en jägare aldrig behöver fundera över.

Att vara ansluten till ISSF.

Detta är synneligen konstigt ISSF är International Sport Shooting Federation. I Sverige är det "Svenska skyttesportförbundet" som är anslutet till ISSF. 
I dokumentet Nämns ISSF, och endast ISSF. 

I Sverige har vi 8 stycken skytteförbund där SvSF (Svenska Skyttesportförbundet är ett av dessa).

I Princip är det bara IPSC som bedriver skytte med semiautomatiska sportskyttevapen. 

Det undantaget som har förhandlats fram så framgångsrikt *host* är alltså ett undantag som inte gäller för dynamiskt skytte. Det gäller för endast ett av 8 förbunds verksamhet.

Jag kan förstå att en inrikesminister, som inte haft tid att riktigt prata så mycket med de olika förbunden och sätta sig in i deras verksamhet, har låtit detta förhandlas av experter. Experter som P Thorsell som måste ha gnuggat händerna i förtjusning att endast låta ett av 8 skytteförbund få ett undantag. Visserligen så ingår k-pistskyttet under det förbundet. Men det är en rätt tynande skyttegren. Den stora växande grenen av skytte den är det annorlunda med.

Visserligen blir inte magasin licenspliktig vapendel, men på andra håll i texten kan man utläsa att om en skytt äger för stora magasin förlorar han sin licens.. Så Ygeman, ska vi söka ersättning för våra magasin nu? eller förväntas vi bara slänga dom?

Så. Vad som händer är alltså att vi sportskyttar, till skillnad från jägarna, påverkas av förslaget. bland annat med motivering "Breivik" av Ygeman på twitter. En galning som hade jaktlicens på ett jaktgevär. Så som vanligt, stigmatiseras sportskyttet, medan jakten fortsätter som vanligt. jag vill inte driva en kil mellan jakt och sportskytte nu, och är medveten om det fantastiska stöd som jaktsverige givit oss sportskyttar i detta, men år efter år ser jag indragningar i sportverksamheten, fem års licenser, etc etc etc.

Så, för att snabbt sammanfatta Ygemans förhandling.
De undantagen man förhandlat fram gäller endast för k-pist skyttet. Semiautomatiska gevär i IPSCs regi är inte med i undantaget.

Det blev bara onödigt betungande för den snabbast växande skyttesporten i Sverige. En skyttesport med nästan tredubbelt så många utövare som det finns i skidskytte.

fredag 3 juni 2016

Moralpaniken i Sportskyttefrågan

P Thorsells motstånd mot dynamiskt sportskytte kanske inte syns tydligt för de som inte sysslar med sportskytte.
Men för sportskyttar är det ett välkänt fenomen. Hans DN debatt artiklar (ja de är i plural) mot sporten, som fick mothugg från bland annat hans egna kollegor i polismyndigheten är välkända för oss sportskyttar.

Men P Thorsell har som ansvarig för vapenlicencer på polismyndigheten inte bara pysslat med DN debatt artiklar. han har även varit rätt aktiv i EUs vapendirektiv, och ställt upp och bland annat försvarat det i en TV debatt.

http://www.svt.se/nyheter/svtforum/traffar-eu-s-vapendirektiv-ratt

"De vapen som kanske på ett tydligare sätt kommer att träffas det är ju dom halvautomatiska gevär för målskjutning, men än så länge är det väldigt få i Sverige. Vi har i storleksordningen 1500 tillstånd på dessa skjutvapen och här skulle jag också vilja tillägga att vi har redan idag i våran svenska lagstiftning en otydlighet som är större, skulle jag vilja säga, än vad vapendirektivet anger när man skriver, Jo alltså hehe, jag ser att man ruskar på huvudet här, men i vapenlagen står det att ett skjutvapen skall vara lämpligt för sitt ändamål, och det här har vi då i vissa fall använt som grund för avslag. Det har varit flera domstolsprocesser om det här och rättspraxis varierar, så att vi har ett osäkert rättsläge i dom här delarna redan idag, så är det tveklöst"

Så sade P Thorsell i ett tv inslag om EU kommissionens vapendirektiv i vintras.

Ja, vapendirektivet är klarare. Vapendirektivet förbjuder uttryckligen. Något som inte görs i Svensk lag. men sen har P Thorsell fel på varje punkt.
Just argumentet om det osäkra rättsläget har många gånger anförts av just P Thorsell.

Ett stort antal domar har avhandlats och jag känner till 19 stycken, där polisen vunnit en och förlorat 18. Den man vann vann man för att personen inte tillhörde en auktoriserad skytteförening. inte för att B7 vapen är olämpliga som målskyttevapen som P Thorsell försöker göra gällande.

Vad Polismyndigheten hänger upp sig på med så kallade B7 vapen (militärliknande semiautomatiska gevär) är följande paragraf i vapenlagen.
"5 § Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas endast om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas.
   Tillstånd får meddelas endast för särskilt angivna ändamål. Tillstånd till innehav av skjutvapen för skjutning får meddelas endast om vapnet är lämpat för det ändamål som tillståndet skall avse. Tillståndet får förenas med villkor att vapnet skall förvaras på ett visst sätt eller att vapnet skall göras varaktigt obrukbart. Tillståndet får tidsbegränsas, om det med hänsyn till särskilda omständigheter kan förutses att vapnet inte kommer att behövas varaktigt. Lag (2000:147)."


Det intressanta i det hela är när P Thorsell säger att vi har en otydlighet här. Faktum är att vi inte har en otydlighet. Vapnet skall vara lämpat för ändamålet. Det blir ytterst svårt att argumentera för att B7 vapen inte är lämpade för ändamålet. Så vad är ändamålet? Ändamålet är målskjutning. När man ansöker om licens anger man vilket skytteförbund man tillhör och vilken typ av målskytte vapnet skall användas för. Det dynamiska sportskytteförbundet är ett auktoriserat förbund. Det innebär att Rikspolisen har gjort bedömningen att skytteverksamheten som bedrivs i det dynamiska sportskytteförbundet är av sådan art att man godkänner förbundets aktivitetsintyg som grund för licensprövning.
Hur P Thorsell kan stå och säga att vapnet inte är lämpat för det ändamålet tillståndet avser, är alltså egentligen helt ofattbart. Och det är därför P Thorsell och polismyndigheten förlorar i domstol gång på gång. (som här: https://drive.google.com/file/d/0B5oG54wpSaouNGNHNkpTSDVCMXM/view)
Vad man försöker påskina är egentligen inte att vapnet inte är lämpat för dynamiskt sportskytte, utan att dynamiskt sportskytte inte är en lämplig form av målskytte. Och det är en helt annan femma! och det är det vi ser i de tidningsartiklar där P Thorsell kallar dynamiskt skytte med att "leka krig" bland annat.

När det gäller den biten är vapenlagen väldigt klar också. Det är polismyndigheten som auktoriserar sportskytteförbunden sedan 2014.
"17 § En sammanslutning för jakt- eller målskytte får auktoriseras om den har en stabil organisation, kontinuerlig skytteverksamhet och ordning för säker vapenhantering.
   Polismyndigheten prövar frågor om auktorisation. Lag (2014:895)
".

Det är helt klart så att RPS har auktoriserat dynamiskt sportskytte. Det gjordes innan denna lag trädde i kraft, när polismyndigheten inte ens hade en skyldighet att auktorisera förbundet och dess verksamhet.

Det påstådda "osäkra rättsläget" är också en sak som JO givit polisen kritik för. Erik Lakomaa skriver i dagens Juridik:
http://www.dagensjuridik.se/2014/09/inte-latt-att-forsta-polisens-handlaggningstider

"RPS anför även som en förklaring det ”osäkra rättsläget” kring halvautomatiska kulgevär för dynamiskt sportskytte. Vad detta innebär att är att Kammarrätten gick på sökandes linje, varpå polisen överklagade till Högsta Förvaltningsdomstolen som inte beviljade prövningstillstånd."

"Det skulle normalt tolkas som att rättsläget inte alls är osäkert. Vad det handlar om är att RPS inte velat acceptera att domstol slagit fast att polismyndigheter behöver lagstöd för att kunna neka licenser (när detta skrivs finns uppgifter om att myndigheterna slutligen valt att följa Kammarrättsdomen och utfärda sådana licenser)."

"Det kan parentetiskt noteras att Rikspolisstyrelsen i rapporten kallar de vapen som används inom dynamiskt sportskytte för ”kraftfulla”. Detta bör närmast ses som en indikation på att myndigheten inte har erforderliga vapentekniska kunskaper eftersom dessa vapen enligt gängse definitioner är mindre kraftfulla än exempelvis de gevär som traditionellt används för 300 m-banskytte liksom de flesta jaktvapen."

Nu i dagarna har vi en ny person på polismyndigheten. Maria. Varför Thorsell är borta vet jag inte. Man kan spekulera att han jobbar så mycket med arbetet i Bryssel att han behövt en vikarie. Eller så kanske han är petad. men helt oavsett så fortsätter cirkusen 2016-06-03 med följande inslag i SVT:
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-vapenlag-splittrar-sportskyttar-och-polisen

Så här säger Maria till SVT
"– Polismyndigheten har gjort bedömningen att de mest kraftfulla halvautomatiska kulgevären inte ska tillåtas för enskilt bruk, säger Maria Thulin, verksamhetsansvarig för vapenfrågor på Polismyndigheten."

Och sedan när är det Polisen som avgör sådant utan lagstöd? Så sent som 2014  röstade Sveriges riksdag nej till just ett sådant förbud mot just dessa vapen och denna sporten.

Så sent som i December 2015 angav försvarsmakten i ett remissvar att det innebär men för Sverige om sportskytte med sådana här vapen begränsas av en ny EU lag. Det enda remissvaret angående EUs nya vapendirektiv som var positivt var polismyndighetens. Och vem skrev under polismyndighetens remissvar? Jo P Thorsell. Samme person som i EUs expertgrupp varit med och arbetet fram EUs nya vapendirektiv. Och vem hamnade i Sveriges förhandlingsgrupp i ministerrådet angående vapendirektivet? Jo P Thorsell.

Vi har alltså en Tjänsteman drabbad av moralpanik, över vapen han kanske sett i Rambo filmer under sin uppväxt, som driver en egen agenda. I botten ligger att P Thorsell tycker att Dynamiskt skytte är att "leka krig". (vilket är långt ifrån, men som jag får be att återkomma till en annan gång).  Han glömmer lätt att nästan allt målskytte bygger på samma grund och utvecklas med historien. på 30talet var sportskytte med gevär på 10 ringad tavla en direkt parallell av första världskrigets statiska skyttegravskrig. Skidskytte kan man dra en direkt parallell till finska vinterkriget med dess moment av förflyttning och "överfall". (trots att skidskyttets anor är längre bort än så) Dynamiskt sportskytte är på samma sätt en modern skyttesport (nåja fyller 40 år i år) med skytte under pågående förflyttning. Både Polisen och Försvarsmakten bedriver SM i denna skyttesport sedan några år tillbaka.

Det är inget konstigt, eller farligare med dynamiskt skytte, eller "statiskt" skytte. Men det ligger en illa dold moralpanik bakom försöken att begränsa sportskyttet till "traditionellt målskytte" (en term som förekommer hos P Thorsell ofta)

Det är inget nytt egentligen. jag drar mig till minnes moralpaniken på slutet av 80 talet mot kaststjärnor. Särskilt farliga föremål som måste begränsas. Visst, en massa karate och ninjafilmer var i ropet då, men att kaststjärnor skulle vara farligare än en kastad gatsten, och att om vi inte förbjuder kaststjärnor och karatepinnar så kommer mängden ninjamord i storstäderna dra i höjden.

Jag säger inte att det var fel att förbjuda kaststjärnor. Men jag undrar om någon på allvar idag tror att vi verkligen räddade liv genom att förbjuda dom? Eller om vi egentligen inte bara retade upp en massa finniga tonåringar som med plåtsax tillverkade sina egna kaststjärnor i smyg i skolans slöjdsalar. Tål att funderas på!?

Så när BRÅ, och alla experter i Sverige säger att de vapen som används är Militära karbiner, som är insmugglade från öst, och inte några sportskyttevapen, så bör man dra öronen åt sig och fundera på om ett förbud verkligen är förankrat i verkligheten, eller i moralpanikens dimmiga riskbedömningar.

måndag 23 maj 2016

kronologi över PT turerna i vapendirektivet och licenshaveriet.

 2012 mars 22  Regeringen beslutar om att en särskild utredare skall se över vapenlagen. SOU2013:7

2013 Januari 31 SOU2013:7 presenteras. Den är skriven av Doris Högne Rydheim och P Thorsell har varit med. Den tar fasta på att man måste vara mycket mer restriktiv kring B7 vapen (Semiautomatiska vapen som liknar militära vapen) Det som används inom Dynamiskt sportskytte.

2014 april 3 SOU2013:7 sågas. Man inför inte restriktionerna kring semiautomatiska gevär såsom Doris och P Thorsell föreslagit.
lagrådsremissen tar endast upp auktorisationsförfarandet som är föreslaget i SOUn (när det gäller åtgärder mot lagligt ägande. straffskärpningarna för illegala vapen välkomnas) och detta för att skapa en mer rättssäker licens prövnings process i landet.

2014 april 28
En av många domar där polismyndigheten förlorar när man nekar licens på ett B7 vapen. hittills är antalet uppe i 18 förlorade och en vunnen dom. Trots detta menar P Thorsell fortfarande att rättsläget inte är utrett. Domen kan läsas för att förstå argumentationen PT använder.

2014 maj 07 det blir en proposition som bygger på SOU2013:7 i den föreslås: Auktorisationen.
Det nya systemet innebär att endast de sammanslutningar som är auktoriserade eller anslutna till en auktoriserad sammanslutning ska kunna komma i fråga för tillstånd till innehav av vapen. Tillsyn över auktoriserade sammanslutningar för jakt- eller målskytte ska utövas av den nya Polismyndigheten, som också ska föra ett nytt register över sådana sammanslutningar.

2014 juni 19 JO riktar massiv kritik mot polismyndigheten för deras arbete med vapenlicenser. JO kritiserar i sitt beslut polismyndigheterna både för handläggningstiderna och för licenshanteringen i stort. JO lyfter också fram att myndigheten i Västra Götaland trots upprepad tidigare kritik inte bättrat sig. JO kritiserar också att polismyndigheten inte handlagt ansökningar rörande halvautomatiska kulgevär för målskytte. (B7 vapen främst). Dessa har lagts i en särskild hög och inte handlagts alls. JO menar att det inte är godtagbart att helt prioritera bort vissa typer av ärenden. men detta är inte ett nytt problem. Det har pågått sedan i stort sett 2010. Här är lista på 80 sidor med diarienummer på JO anmälningar om licenser.

2014 augusti 20
P Thorsell får in en artikel om att han vill se ett k-pistförbud i SvD. Det är Otäcka vapen

2014 december 19  Torsbo Handels begär ersättning för de ekonomiska förluster som polisens licenshandläggning orsakat. Och anmäler till justitiekanslern.

2015 januari 2
Lagändringar träder i kraft. Endast auktoriserade förbund tillåts komma i fråga när det gäller sportskytte. Redan från början är IPSC (Dynamiskt skytte) ett auktoriserat förbund av RiksPolisStyrelsen. Dynamiskt skytte med pistol, gevär och hagelgevär är alltså godkännt från polisen för att bedriva sitt skytte med de vapen man använder i förbundet. Där ingår B7 vapen i grenen gevär och hagel. ingen av de begränsningar av k-pist eller B7 vapen Thorsell lobbat för kommer med.

2015 november 18
EU kommissionen presenterar ett förslag på nytt vapendirektiv. I det ingår ett förbud om B7 vapen i hela Europa. i Kommissionen har det funnits en vapengrupp. I den har P Thorsell ingått.

2015 november 20
Anders Ygeman säger till TT att: " Vår grundinställning är att Sverige och Finland ska kunna ha kvar det undantaget för att man ska kunna bedriva jakt på ett bra sätt" det presenteras i Tidningen svensk jakt.

2015 december 18
Thorsell är på möten i GENVAL om skjutvapendirektivet. Mötesanteckningar.

2015 december 28
P Thorsell skapar opinion kring Eus vapendirektiv med debattartikeln Vi behöver inte fler vapen med hög eldkraft

Han får mycket mothugg:

2015 december 31
Thorsell kallar vissa typer av sportskytte  "att leka krig", och menar på att de vapnen är alldeles för kraftfulla för civila i Värnamo Nyheter.

2016 januari 3
I expressen konstateras det att Thorsell kommer neka värnamoklubben även om de skulle vara med i ett auktoriserat förbund. Vilket får ses som lagtrots:

 2016 januari 5
Skyttar över hela landet kritiserar Thorsell i Värnamo tidningen:

2016 januari 12
http://eposten.se/asikter/2016/01/12/polisen-klarar-inte-vapen angående Värnamonyheten.

2016 januari 23
Polisen presenterar ett förslag på en ny FAP och ber om "remisssvar"
FAP är Skriven av P Thorsell Och innehåller en del krav på mängd av aktivitet. Den får kritik för att inte ta hänsyn till att skjutbanor är frusna, och att skyttar inte kan träna 2 gånger i månaden året om i hela landet, och att de kraven är för hårda och kommer leda till att många skyttar inte kommer uppfylla aktivitetskraven.

2016 januari 25
På möte i GENVAL medelar Nils och Thorsell att Kommissionen måste förtydliga B7 kategorin. Kommissionen har sagt att man vill förbjuda B7, Något som Thorsell är för. Men då kommissionen fått kritik för att det är för luddigt försöker man infoga mer tekniska krav.

2016 januari 27 Riksdagens utlåtande om vapendirektivet och mandatet. "Riksdagen ifrågasätter också effektiviteten av några av de åtgärder som kommissionen föreslår. Till exempel är förslagen om tidsbegränsade tillstånd för vissa vapen och obligatoriska läkarundersökningar vid tillståndsprövning betungande åtgärder för både myndigheter och den enskilde personen, som till exempel en jägare eller sportskytt. Det är oklart hur dessa regelskärpningar bidrar till att öka säkerheten för EU:s medborgare."

2016 februari 8
I dokument från förhandlingar i GENVAL skrivna av Nils Hänninger finner vi regeringens ståndspunkt (enligt Hänninger).
Mycket av dokumentet och den svenska ståndpunkten är maskat:


Komplett dokument:
SE föreslår bland annat 6 skotts begränsning för semiautomatiska vapen, samt 5års licenser. när det gäller medicinska tester och mentaltester är hela det svenska ståndpunkten struken med hänsyn till rikets säkerhet. man undrar om det är i linje med vad riksdagen yttrat bara någon vecka innan.
Med på mötet.. Hänninger och Thorsell.

2016 mars 18
Peter Thorsell hänvisar till vapendirektivet i avslagna licensärenden:
Vapendirektivet som han varit med att jobba fram, och som han sitter med som förhandlare i GENVAL använder han samtidigt, fast det inte är beslutat ens, som avslagsmotivering på licenser, samt som argument i domstol.

2016 mars 22
Det uppmärksammans i karlskoga att Thorsell driver en egen linje:

2016 april 1
Som ett dåligt april skämt släpps ett dokument från GENVAL. Där framgår det tydligt att Sveriges förhandlare i ministerrådet driver en annan linje än den överenskomma i Riksdagen.  Svenskarna på mötet i bryssel är Thorsell och Nils Hänninger.

2016 april 08
Som svar på Genval dokumentet skriver sportskytteförbunden och jägarförbundet till Ygeman ett öppet brev.

2016 april 08
Ygeman svarar sportskytte förbundens öppna brev om GENVAL och oron med att det svenska linjen inte är restriktiv mot svensk sportskytte eller jakt:

Artiklar i jakttidningar tar upp det hela:
http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/04/ministerns-svar-till-oroliga-vapenagare/
Ygeman svarar i princip att dokumentet från genval inte stämmer. http://svenskjakt.se/Start/Nyheter/2016/04/ygeman-den-svenska-linjen-i-eus-vapendirektiv-ligger-fast/

2016 april 11
Nästa GENVAL möte. Protokollet tar upp att SE begär rättelse på fotnot 73 i genval dokumentet från första april. I debatterna har Ygeman sagt att dokumentet från Genval inte stämmer då han blev ansatt av Sten Bergheden. Frågan till Ygeman blev då om han begärt rättelse. https://drive.google.com/open?id=0B5oG54wpSaouVVpVZDNqd0JQUXc
Fotnot 73 handlar om att Sverige skulle ha sagt 10 års gräns för licenser. Det är fel. Sverige var för 5 år. Det var tydligen den enda rättelsen då.

2016 april 17
IPSC, dynamiska sportskytteförbundet, träffar Anders Ygeman och berättar om hur skadligt det är för sporten med Thorsells "leka krig" och andra uttalanden, samt VG sjukan. Ygeman sätter sin tilltro till den nya FAP:en (skriven av samma person som sagt "leka krig" etc.


Det borde vid detta laget vara väldigt tydligt för Ygeman att han har en tjänstemanna-aktivist på polismyndigheten.

Jag avslutar detta inlägg med ett citat från en Dn debattartikel.

"Det är i sin fulla ordning om Peter Thorsell i egenskap av privatperson har en politisk ståndpunkt, men det är inte enligt mitt förmenande i sin ordning att statstjänstemannen Peter Thorsell å sitt ämbetes vägnar idkar politisk opinionsbildning. Det finns ett lagstiftande organ i detta land och det är vår riksdag. Polisen skall under inga omständigheter i en demokratisk stat ha lagstiftande makt eller bedriva en egen politisk linje."

Detta skrevs innan det var allmänt känt att även Thorsell ingick i förhandlingarna kring vapendirektivet i EU och att man förhandlade utanför riksdagens mandat.