onsdag 22 mars 2017

Polisens slutrapport om handläggningstider.

Härom veckan kom så rapporten. Slutrapporten om vad polisen avser att göra för att få ner licenstiderna.

Sedan 2010 har licenstiderna ökat, och andelen JO anmälningar som kommit in har gjort att JO riktat kritik mot polisen 2012 (dnr 5481-2011 samt 5054-2011),  år 2013 (6663-2012) och slutligen 2014 (dnr 5529-2013).  Men även senare. Varje år har det varit flertalet JO anmälningar som fått JO att rikta kritik mot hur polisen sköter licencerna.
i Februari 2013 meddelade polismyndigheten JO i ett yttrande att handläggningstiderna hade till stor del fått en lösning. Något JO inte höll med om, och kritiken från JO 2014 var särskilt skarp.
Bland annat varnade JO för att betydelsen av långa licenshandläggningstider skulle ge stor ekonomisk påverkan för vapenhandlare.

året därpå presenterade polisen att man under 2015 skulle komma till rätta med problemet. Bland annat angas att man i Stockholm nu hade 2 till tre veckors handläggningstid. Så här två år senare vet vi att så ej var fallet.
i juli 2015 beslutade så regeringen att polismyndigheten skulle rapportera hur arbetet med handläggningstiderna skulle minska.

Den rapporten har nu kommit. ju2015 05755PO

Så vad kan man läsa i den?
Ja i princip är allt guld och gröna skogar, licenshandläggningstiden är nere på 3 veckor enligt rapporten.

Det är kanske inte så konstigt. Redan i kritiken från JO 2014 kunde man läsa att medeltiden för vapenlicens låg på runt 40 dagar. De som hade synat polisens yttrande lite mer noggrant kom fram till att det var ett rätt avancerat siffertrixande för att få ner den siffran.
I Februari 2013 hade polismyndigheten redan meddelat att  handläggningstiderna hade fått en lösning, så det är ingen nyhet att myndigheten har skönmålat sina siffror under lång tid.

Det intressanta att läsa i ju2015 05755PO som kom för en vecka sedan är dock att man nu har börjat använda licenshanteringstiderna till sin fördel för att få igenom andra krav.

Bland annat kan man läsa att polismyndigheten, för att komma tillrätta med licenshandläggningstiderna vill inrätta en egen funktion som skall godkänna vilka vapen som man ska kunna få licens på. Detta för att handläggarna då ska få stöd och ledning i licensärenden.

Det är känt sedan länge att personer som ansvarar för licensärenden på polismyndigheten har velat få förbud mot vissa gevär. Speciellt halvautomatiska gevär, men även gevär som ser för militära ut.
Idag ligger bedömningen av vilka gevär som är lämpliga för jakt på Naturvårdsverket. Det är Naturvårdsverket som avgör om ett visst vapen är lämpligt att jaga med eller ej. När det gäller sportskytte så är det det specifika sportskytteförbundet som avgör om det vapen en tävlande ansöker licens på är lämpligt eller ej. Det är också bara förbund som är godkända av polismyndigheten som får utfärda aktivitetsintyg för licensbedömmning.

Vad som har hänt är att semiautomatiska vapen för jakt har ökat i popularitet, och att semiautomatiska vapen används inom sportskytte. Det förbundet som polisen har auktoriserat bedriver skytte med semiautomatiska gevär och pistoler. Polismyndigheten är inte så glad över detta, och eftersom vapenlagen från 2014 säger att auktorisationen bedöms utifrån förbundets ordning och reda, snarare än vilka vapen förbundet använder finns det inte mycket för polismyndigheten att göra för att förbjuda vapentyperna.

Man har försökt i domstol flertalet gånger, och misslyckats i samtliga 18 fall som jag känner till där en sportskytt som tillhör IPSC förbundet har ansökt om ett semiautomatiskt gevär.

Men genom att ge sken av att licenshandläggningstiderna kan minskas om polismyndigheten själva får bestämma exakt vilka vapen man får söka licens på försöker man kringgå den ordning som idag finns.

Eftersom EUs nya vapendirektiv medgav tillåtelse för sportskyttar att använda samtliga semiautomatiska gevär, samt undantag för frivilligorganisationer (vilka de flesta skytteförbunden är) att bedriva skytte även med militära vapen, kände man kanske ett behov av att attackera sportskyttet från en annan vinkel. 

Det ger sig självt att om man följde vapenlagen, som den är idag, och faktiskt tillät licens på vapen som Naturvårdsverket har godkänt, samt vapen som de olika skytteförbunden har godkänt hade det inte medverkat menligt på Handläggningstiderna.

Skytteförbunden och jägarna har tillsammans gett polisen konkreta förslag på enkla förändringar, som utan att behöva förändra svensk lagstiftning skulle underlätta åtskilligt för Licenshandläggare på Polismyndigheten.

Ett av de enklare förslagen är att tillåta jägare att byta vapen hos vapenhandlare. Har en jägare en licens för ett gevär i klass 1 (älgstudsare) ska han kunna sälja vapnet till en vapenhandlare, och köpa en ny klass 1 studsare hos denne handlare. Handlaren kan sedan (precis såsom sker idag vid nyinköp med inköpstillstånd, anmäla licensnumret till polisen. Ingen ny licenshandläggning behövs. Personen i fråga är ju redan bedömd sedan tidigare att inneha en klass 1 studsare. Självfallet skall vapnet vara av en modell som Naturvårdsverket har godkänt.

Ett annat förslag är att förenkla vid femårslicencerna som gäller vid licens på pistoler för sportskytte. Det finns inget som hindrar polismyndigheten att automatiskt skicka ut en ny licens efter 5årsperiodens slut, utan att göra en ny prövning. I svensk lagstiftning idag så dras licenser in om brott eller sjukdom gör att innehavaren är olämplig.  När femårslicencerna infördes i vapenlagen så var det inte på något sätt tvingande för polismyndigheten att utfärda femårslicenser. Det var snarare ett verktyg som var tänkt att användas vid den första licensen. Tanken bakom femårslicenserna var att se till att personer som egentligen inte var intresserade av sportskytte, utan bara gick med för att kunna få en licens, skulle behöva uppvisa kontinuerlig aktivitet i skytteklubben, och då förnya licensen efter fem år. På så sätt kunde man säkerställa att personen i fråga var medlem i skytteföreningen och sköt aktivt, och hade vapen för det ändamålet, och inte anskaffade sig vapnet för att sen raskt sluta med sportskytte, men fortsätta inneha vapen. Polisen införde dock femårslicencer på samtliga pistoler, och utan undantag att få en tillsvidare licens. Inte ens efter att de första fem åren förflutit. Detta innebär att folk som skjuter aktivt måste på nytt ansöka om ny vapenlicens vart femte år. Förslaget är att man får en femårslicens om man är ny sportskytt. Kan man sedan när den licencen skall förlängas uppvisa 5 aktiva år som sportskytt så borde licensen kunna omvandlas till en tillsvidarelicens. Det var så lagen var tänkt när den infördes, och det skulle minska antalet licensärenden rejält.

Det finns fler enkla sätt att minska handläggningstiderna. Bland annat kan svensk polis börja erkänna EUs vapenpass. De flesta länder idag respekterar vapenpasset, vilket gör att aktiva sportskyttar och jägare kan enkelt resa utomlands och jaga samt tävla. När Sverige hyser sportskyttetävlingar måste internationella tävlande ansöka hos polismyndigheten för att få resa in med sitt vapen. Trots att de har ett godkänt  EU-vapenpass. Att Erkänna EU vapenpasset (ett pass svensk polismyndighet utfärdar till Svenska skyttar så vi kan resa utomlands med vapen), skulle också minska bördan på Licenshandläggare landet runt.

Men i stället för att förenkla vill man införa hårdare reglering, med argumentet att minska handläggningstiderna. Motivet är dock något helt annat. Att ta ifrån Naturvårdsverket uppgiften att medela vilka vapen som är acceptabla för jakt, och att hindra sportgrenar man för tillfället inte tycker är passande.
måndag 13 mars 2017

Svar till Bodil Valeo

Bodil Valero försöker beskriva varför hon röstar för EUs vapendirektiv.
Ett kontroversiellt direktiv som lades fram utan den obligatoriska konsekvensanalysen som alltid måste göras. Skälet att slippa konsekvensanalys var att direktivet skulle motverka terrorismen inom EU, och det var bråttom. Frankrike hade skakats av Terroristangrepp, om med denna bakgrund framhöll EU kommissionen att man inte hade tid, och vapendirektivet var av yttersta vikt.
Det framkom ganska fort att direktivet inte motverkade några illegala vapen överhuvudtaget, och nu har man strukit dessa delar. Däremot har man fortfarande inte gjort en konsekvensanalys. Något som borde ha gjorts, då en sådan hade kunnat visa våra EU parlamentariker hur mycket dom skjuter bredvid målet.

Bodils huvudpunkter i sina skäl att rösta ja till vapendirektivet handlar om att minska antalet mord, olyckor och våld i nära relationer.
Vapendirektivet som det ser ut idag skärper reglerna kring vapen som främst används inom sportskytte i Sverige och övriga Europa idag. Bland annat förbjuds k-pistskytte som är en svensk sportskyttegren med mångåriga anor.

Däremot är hagelgevär ett vapen i det nya direktivet som kan innehas utan licens i Europa.
Om man röstar ja för Vapendirektivet med motiveringen att det minskar olyckor, mord och våld i nära relationer skulle det vara intressant om Bodil Valero hade tagit sig en funderare kring hur många kvinnor som blivit skjutna i sina hem med k-pist kontra hagelgevär.
Hur många olyckor har skett på skjutbanan med sportskyttevapen, och hur många olyckor har skett med hagelgevär i skogen?
Hur många skolskjutningar har skett i Europa med sportskyttegevär med stora magasin, eller med lagliga k-pistar?
Och hur många mord har skett med avsågade hagelgevär som köpts licensfritt, och kommit in i Sverige?

Just nu kommer våra EU parlamentariker sitta och rösta om ett nytt vapendirektiv som riskerar att försvåra för sportskyttar i Sverige och hela Europa, med motiveringar som är i princip helt bisarra. I stället för den gamla slogan att säga att vapen dödar människor, har Bodil Valero med flera andra ja sägande parlamentariker verkat fått fnatt och säger nu något som innebär att stora magasin får människor att begå självmord.
För det är självmord, olyckor och våld i relationer man vill begränsa, och sättet man gör det på är att begränsa storlek på magasin.

För att träffa mitt i målet måste man sikta mitt i målet. MP siktar utanför tavlan, och hoppas att skottet ska gå mitt i. Vill man ha de förbättringar man nämner, måste man göra insatser som kan påverka detta. Våld i hemmet, samt olyckor och mord har aldrig varit beroende av stora magasin eller sportskyttevapen av något slag.

måndag 30 januari 2017

Hotet kommer inte från EU

Den här bloggen uppstod då EU-kommissionen drog igång et nytt vapendirektiv.
Efter att ministerrådet fått säga sitt, och Ygeman gav tummen upp, menade Ygeman att hotet mot jägare och sportskyttar var eliminerat. Ygeman vill lugna om EU-vapenregler. Efter att IMCO haft en omröstning var det Anna Maria Corazza Bildt som i SVD också gick ut och menade att vapendirektivet nu inte är ett hot mot sportskyttar och jägare: EUs nya vapendirektiv är inget hot.
Förutom att båda har väldigt fel, så har dom också väldigt rätt. Jag ska återkomma på vilket sätt dom har rätt, men vi börjar med problemen.

Grundprincipen bakom vapendirektivet är att på olika sätt begränsa lagligt vapenägande för att det ses som ett problem, och eventuell risk att lagliga vapenägare begår terrorbrott med sina vapen. Detta har EU-kommissionen misslyckats med att visa. Antalet brott som förekommer är extremt lågt, och de restriktioner som föreslås har ingen effekt enligt många forskare, eller ens av EU-kommissionens egna utvärdering kring det gamla vapendirektivet.

Den andra grundprincipen är att vissa vapen är farligare än andra. Detta speglar sig i att EU-kommissionen verkar ha siktat in sig på semiautomatiska sportskyttegevär som så farliga att endast vissa sportskyttar ska få kunna ha dom som undantag, men att de ska klassas som militär materiel, medans det ses som helt okontroversiellt av EU-kommissionen att inte ens kräva licens för hagelgevär. Som om Semiautomatiska sportskyttegevär förekommer vid fler bakrån och uppgörelser bland MC-gäng än avsågade hagelgevär?

Att våra svenska parlamentsledamöter inte påpekade vilket problem det kan vara att allt som krävs i vissa EU länder är att man är 18 år för att köpa hagelgevär och ammunition, samtidigt som man nickar instämmande i att de som sysslar med dynamiskt skytte med gevär behöver fler restriktioner för att det är så farligt, trots 0 kända brott begångna med AR-15 i kaliber 223 och uppåt, är något som slår mig som inkonsekvent.

När det sedan gäller de tekniska problemen är för det första att de som dragit upp lagtextsförslag och riktlinjer inte förstår ett jota om vapen. Det finns intentioner, som i praktiken blir väldigt svåra att hålla med de formuleringar man har. Bland annat har man inte förstått vad ett magasin är för något. Det kommer i framtiden vara förbjudet för en jägare att inneha ett magasin som tar fler än 10 patroner. Påträffas en jägare med ett magasin som tar mer än 10 patroner blir han av med sina licenser och vapen och får dessa förverkade. Och det kan ju låta rimligt, Men det är helt ok i samma lagtext, och förenat med noll lagliga sanktioner att äga stora magasin på över 10 patroner om man INTE äger ett vapen. Hur får man det att gå ihop?
Det finns inte heller några som helst beskrivningar av vad det innebär att ett magasin rymmer mer än 10 patroner. Inget i lagtexten om att magasinet ska vara till ett visst vapen.

Det innebär att om jag äger ett magasin som inte är för mitt gevär, utan som är för min pistol, och därför rymmer 17 patroner borde gå fri, kan man tycka. Men nej. Eftersom det finns på marknaden förekommande gevär som kan passa med magasinet för min pistol, så äger jag sålunda ett magasin till ett gevär, som har mer än 10 patroner.

Det blir ännu larvigare eftersom vissa gevärsmagasin inte är specade för en viss kaliber, utan kan användas till en mängd olika kalibrar. Samma magasin rymmer 8 patroner i en viss kaliber, och 15 i en annan kaliber.

Så på en rad tekniska detaljer är lagförslaget helt orimligt, och helt omöjligt att implementera.
Och det är nu vi kommer till det riktiga problemet.

Det beror väldigt mycket på landet som ska implementera vapendirektivet. Och det är nog här hotet egentligen är som störst.

Mycket av vapendirektivets tokerier kommer från Sverige. Bland annat kommissarie Peter T. och redan nu pågår det arbete för att se över vilka lagförändringar som behöver göras för att vapendirektivet ska ros i hamn. Sverige kommer ännu en gång vara bäst i klassen, och Sveriges jägare och sportskyttar kommer få restriktioner skrivna av de som är kända för att motarbeta´sportskytte.

Samma person som dragit på sig flera tusen JO anmälningar iochmed att licenchanteringen inte fungerat sedan 2010 ska nu sitta och dra upp riktlinjer för ny svensk lagstiftning som ska följa EU direktivet. En tjänsteman  vars verksamhet har fått allvarlig kritik av JO för sitt sätt att bland annat hantera AR-15 licenser (man lade licensansökningarna åt sidan utan att ta beslut, vilket gjorde det omöjligt att överklaga myndighetsbeslutet, eftersom sådant inte fanns).
En tjänsteman som skrivit negativa DN debattartiklar om sportskytte, och då dynamiskt sådant.
En tjänsteman som uttryckt sportskytte som "leka krig"
En tjänsteman som i domstolar hänvisar till EU-kommissionens nya vapendirektiv, trots att detta inte är beslutat inom EU.
En tjänsteman som gjort sig känd för att radera sin mail när folk begärt ut den som offentligt handling.

EU parlamentariken Fjellner summerar nog det rätt bra i följande mail som är publicerat på en blogg:
en-medborgare-och-en-eu-parlamentariker-om-vapendirektivet/

Så på så sätt har Ygeman och Anna Maria helt rätt. Det är Svenska tjänstemän som är hotet mot sportskytte och jakt. inte EU.

söndag 12 juni 2016

Svensk lagstiftning och Genval förslaget. Del 1

I EU nämnden bedyrade Ygeman att nuvarande förslag inte påverkade svensk lagstiftning.

Jag har läst igenom vapendirektivet så som det Ygeman röstade på i ministerrådet och kan konstatera att på rätt många punkter skiljer sig den texten från svensk lagstiftning. I denna post visar jag på utökningen av 5års licenser, och utökningen av licensbelagda delar. Samt visar på hur även svenska klädbutiker måste rensa i sina lager om det går igenom.


Här är en punk i svensk lag som påverkas om ministerrådets framröstade förslag på vapendirektiv går igenom i nuvarande form.

6 a § Tillstånd för en enskild att inneha helautomatiska vapen eller enhandsvapen för flerskott ska tidsbegränsas till att gälla i högst fem år om inte särskilda skäl talar emot en sådan begränsning.
   Har en ansökan om förnyat tillstånd getts in senast fyra veckor innan giltighetstiden för det gällande tillståndet går ut, ska detta gälla till dess att beslut i fråga om det nya tillståndet har vunnit laga kraft. Lag (2014:895).

Denna paragraf måste utökas att innefatta semiautomatiska gevär med kapacitet för att avfyra mer än 11 skott. (egentligen samtliga magasinförsedda semiautomater).
Anledningen är följande: (sid 5. Punkt 9 i vapendirektivförslaget från ministerrådet.)

Some semi-automatic firearms can easily be converted to automatic firearms, thus posing a threat to security. Even in the absence of such conversion
(...)
certain semi-automatic firearms may be very dangerous when their capacity regarding the number of rounds is high.
Therefore, semi-automatic firearms with a fixed loading device allowing to fire a high number of rounds, as well as semi-automatic firearm in combination with a removable loading device with a high number of rounds should be prohibited for civilian use. Such loading devices, such as fixed or detachable magazines, as well as feeding belts, should also be prohibited. When individuals are found to be in the possession of such loading devices these should be seized, as well as any semi-automatic centre fire firearms to which these could be fitted, even if the possession of these firearms was authorised. These individuals should also be deprived from their authorisation.

Notera att ovanstående är en sorts viljeyttring. På senare sidor förklaras det mer ingående.
Men i detalj så specificerar förslaget att Pistoler som kan utrustas med 20 skotts magasin, eller semiautomatiska Gevär som kan utrustas med 10skotts magasin ska tillhöra Kategori A. För kategori A gäller vissa speciella regler. Och en regel som gäller är 5 års licencer. sid 18 sista punkten 3d.
"Authorisations under this Article shall be reviewed periodically at intervals not exceeding five years."

Svensk vapenlag måste alltså förändras. Licens för semiatuomatiska Gevär för sportskytte måste alltså bli per fem år i taget.

Förutom  utökning av femårslicenser har vi utökning av licens/tillståndspliktiga delar.

Svensk vapenlag definierar vilka vapendelar för vilka det gäller tillstånd/licens.
3 § Vad som sägs om skjutvapen gäller också
(..)
f) slutstycken, ljuddämpare, eldrör, pipor, stommar, lådor, trummor och mantlar till skjutvapen, eller armborststommar med avfyrningsanordningar,
(..)
Dessa är licenspliktiga vapendelar. Vi ser i EUs vapendirektiv att vi måste utöka ovanstående punkt "f" med magasin, och även patronbälten, till vilka jag återkommer.

Men det är inte det enda. vi måste utöka punkten med underbeslag.
Underbeslag är idag ofta simpla delar som sitter i ett gevärs stock. Det innehåller oftast en varbygel, som omger avtryckaren, och ett hål där magasinet förs in. Ibland är dom en del, som ovan och ibland är dom lite mer komplicerade som här:

Men i princip samma sak. På engelska heter denna del "Lower Reciver". Det finns alltså en "Upper Reciver" också. Det är den del som pipan sitter fast i, och på svenska heter den för gevär "Låda".
Denna Lower reciver blir nu också licenspliktig. Vilket kanske ställer till det lite för alla de som specialiserar sig på att tillverka custom kolvar till vapen. (kolven är inte heller licenspliktig.). Ett annat problem är att underbeslaget skiljer sig inte från underbeslaget på ett airsoftgevär, eller även vissa leksaksgevär. Så när det blir licens på ett underbeslag, hur särskiljer man det från när det används till ett luftgevär eller till ett riktigt gevär? Det är samma problematik som kolven. om en kolv till ett gevär är licenspliktig innebär det problem eftersom det är en allmängiltig del som återfinns på leksaksgevär, luftgevär, replikor etc. lite som att införa tillståndsplikt på "avtryckare".

Denna del i vapendirektivet är den som definierar vilka delar som blir licensbelagda. (sid 9)

1b. For the purposes of this Directive, "essential component" means (...) the barrel, (...), frame, the receiver, including both upper and lower receivers, where appropriate, slide, (...) cylinder, bolt or breech block (...)which, being separate objects, are included in the category of the firearms on which they are or are intended to be mounted.

Förutom dessa delar som man benämner "Essential Components", och som motsvarar Svenskans "Vital Vapendel" belägger man också magasin med tillstånd.
 Från sid 5, punkt nio igen:
Such loading devices, such as fixed or detachable magazines, as well as feeding belts, should also be prohibited. When individuals are found to be in the possession of such loading devices these should be seized, as well as any semi-automatic centre fire firearms to which these could be fitted, even if the possession of these firearms was authorised. These individuals should also be deprived from their authorisation.

Notera också att man förbjuder inte bara magasin. utan även patronbälten för kulsprutor. Dessa bälten är vanligt förekommande. Och finns bland annat att köpa som accessoarer i maskeradbutiker och affärer för punkare/goth/hårdrockare med mera. (med fejkade patroner, men bältet är äkta och alltså förbjudet att inneha med kommande lag.
Två olika klädbutiker i Sverige som säljer patronbälten.
Det är alltså äkta patronbälten.. Men patronerna i sig har ingen tändhatt, och inget krut. Bältet är alltså de som håller patronerna på plats och används av bandmatade tunga kulsprutor. (jag undviker korrekt terminologi här för att göra texten enkel att förstå)

Vissa magasin är till och med flyttade till kategori A i vapendirektivet. Alltså den förbjudna kategorin. Där även mentaltester krävs för innehav. sid 25:
9. Loading devices, apt to be fitted to centre fire semi-automatic or to repeating
firearms, with the following characteristics:
a) loading devices which can hold more than 20 rounds;
b) loading devices for long firearms which can hold more than 10 rounds


fredag 10 juni 2016

Ett problem med mentaltester

I förslaget i Genval som ligger nu ingår alltså någon form av ospecificerade mentaltester.
Om man funderar över det i 5 minuter kommer man till slutsatsen att det är mycket rimligt.

Som förslaget nu ligger så gäller mentaltester endast för vapen som kan ta magasin med mer än 10 patroner för halvautomatiska-gevär, och med mer än 20 patroner för pistol, eller för att kunna köpa magasin med mer än 10 patroners kapacitet för manuellt repeterande gevär, eller med 20 patroners kapacitet för pistol. Hur dessa mentaltester skall vara utformade är inte bestämt. Men någon form av test/psykologutvärdering skall det vara för att äga dessa vapen. Ett litet pris för att få ha kvar dessa. Eller?

Om man i stället funderar i mer än bara 5 minuter, och börjar så smått fundera på vad effekterna kan bli så kommer man snart till en helt annan insikt.

Anta att du som sportskytt söker licens på en sportskyttepistol. Du kan ha varit aktiv i många år, men vill ha ett annat vapen som du tror funkar bättre för dig i ditt tävlande.

Du söker upp en psykolog som genomför ett samtal. låt oss säga att det inte faller väl ut. Låt oss säga att psykologen finner att du indikerar att du lider av depression. Du kanske är deprimerad, och har en historik av detta. Psykologen avslår, och finner dig INTE lämplig att inneha ett sådant vapen, då du kan vara en fara för dig själv eller andra med ett sådant vapen.

Gott så! ingen fara skedd. Du kanske också blir remitterad för att få bukt med din höst-depression. Visserligen får du inte, trots att du sen många år är en utmärkt skytt skaffa ett nytt vapen. Du kanske inte heller får förnyad licens på dina gamla vapen som du redan har. Men det är en liten förlust för den enskilde som står i proportion till en samhällsvinst eller hur?

Det jag beskriver låter fortfarande rimligt eller hur?

Nå. Nu kommer vi till problemet. Du har precis fått avslag att inneha vapen eftersom du kan vara en fara för dig själv och andra.
Låt oss ponera att du inte är sportskytt på heltid. Nästan ingen i Sverige eller Europa är det. inte ens OS mästare om man inte kommer från USA. Så du har ett jobb.

Hur påverkas ditt jobb av att du bedöms som en fara för dig själv och andra när det gäller att äga vapen om ditt jobb är Polis?
Eller varför inte Pilot? Dagispersonal?

Kommer din höst-depression göra dig olämplig för att fortsätta som dagisfröken? Polis? Brandman? Soldat? Pilot? Ambulansvårdare? Busschaufför? kirurg?

Så i förlängningen kan en vapenansökan få dig att bli av med jobbet.
Och det efter mer än 5 minuters tänkande kring mentaltester..

Jag överlåter till dig att fundera mer. Kanske du kommer på fler problem om du ger det 20 minuter.

Mentaltester av idrottsmän/kvinnor kan få förödande konsekvenser för dessa individer.
 Juridik är reaktiv den kan inte förhindra problem, endast försöka ställa dom till rätta.
Skriv gärna i kommentarerna.

tisdag 7 juni 2016

Ygemans Seger i förhandlingarna kring vapendirektivet.

Ygeman har försökt lugna svenska vapenägare i helgen genom att förklara att kommissionen har tagit hänsyn till Svenska krav och och undantag. Jakten räddad

"“Det blir tuffare regler för de farligaste vapnen men de legitima vapenägarna i
jakt- och sportskyttevärlden ska till stor del hållas skadelösa”

Det är dessvärre helt fel. Den texten som man kommit överens om är en total katastrof, och det är mycket anmärkningsvärt att Inrikesministern inte sett det själv. Kanske eftersom inrikesministern har anlitat expertis som är ökänd av svensk jägarkår och sportskyttar för sina egna påhittiga tolkningar av lagtexter.

EUs vapendirektiv har skapat mycket debatt bland jägare och sportskyttar. Men kanske inte så mycket i medier utanför dessa kretsar. Vapendirektivet har blivit kritiserat för att vara en hafsprodukt vars syfte är att stoppa terrorister som i Paris, men inför långtgående restriktioner på lagligt vapenägande. Kritiken har varit svidande från jägare och sportskyttar. Bland annat därför att vapendirektivet har i mångt och mycket varit riktat mot lagliga sportskyttar och jägare och deras vapen snarare än illegala ex-militära vapen som smugglas över gränserna.

Bland annat har ett av förslagen varit att klassificera semiautomatiska gevär så att de är samma klassning på dessa som på automatvapen. Det skulle då förbjuda semiautomatiska vapen för jakt och sportskytte. Vapendirektivets första utkast innehöll formuleringar som att semiatuomatiska vapen som liknade militära helautomatiska vapen skulle förbjudas, Men när politiker rätteligen kritiserade skrivelsen och menade att det var absurt att förbjuda vapen på hur dessa vapen ser ut, snarare än tekniska specifikationer vek sig till sist kommissionen och i GENVAL har ministrar nu kommit överens om en annan text.

Denna text menar Ygeman räddar den svenska jakten och sportskyttet. Han har fel. Hans tolkning av texten stämmer inte överens med vad som står ordagrant, och som riskerar att bli Europeisk lag. Detta är vad som står:

Notera att det står tydligt och klart. under 7a och 7b.
Korta eller långa eldhandvapen (här menas då pistoler och gevär) som tillåter avfyrande av mer än 21 (för pistol) eller 10 (för gevär) skott utan omladdning, om ett magasin med mer än 20 respektive 10 patroner är en del av vapnet eller införs i vapnet.

Detta kan inte tolkas på annat sätt än att alla semiautomatiska vapen där det är möjligt att införa ett magasin med mer än 20 eller 10 skotts kapacitet tillhör kategori A.

Ett flertal länder har gjort denna tolkning, men en del jurister menar på att den tolkning jag framför är den juridiskt rätta. Att mena på med ovanstående att vapnet endast blir kategori A med ett sådant magasin infört är felaktigt. Vapnet blir kategori A om vapnet kan avfyra 21 skott med ett 20 skotts magasin. något alla löstagbart  magasinförsedda bössor och pistoler kommer kunna göra.

Kategori A är den kategorin med förbjudna vapen. Så även om det inte ens finns ett magasin till vapnet med den överskridna kapaciteten så ska vapnet förbjudas om det är Möjligt att vapnet kan avfyra fler än 21/11 skott med ett sådant magasin. Helt oavsett om ett sådant magasin finns i skyttens ägo, eller ens på marknaden.

Alla som någon gång hållit i ett modernt vapen tillverkat efter 1930 talet förstår att detta innebär förbud mot samtliga semiautomatiska vapen som existerar på marknaden då dessa är försedda med magasin, och kan förses med stora magasin.

Visserligen görs sen undantag för sportskyttar som underkastar sig mentaltester, och tillhör ett godkännt lokalt eller internationellt förbund att få äga semiautomatiska pistoler och gevär i fem år åt gången. Det innebär förändringar för samtliga 80 000 pistolskyttar bland annat. När det gäller kpist-skyttet kommer det inte tillåtas. skytten får tillhöra ett nationellt förbund, men vapnet som ansöks på måste användas i internationella grenar. det svenska k-pist skyttet bedrivs under SvSSF, som tillhör det internationella ISSF. Men det är bara lokalt i sverige som k-pist med m45 (en svensk k-pist) bedrivs. EUs vapendirektiv såsom det ser ut sen den 6juni förbjuder alltså k-pistskytte.

Det innebär förändringar för nästan samtliga 80 000 pistolskyttar bland annat. I Aftonbladet debatt har inrikesministern en punktlista med de svenska förhandlingssegrarna. Bara 3 av de 6 punkterna Ygeman staplar upp stämmer.
  • Tidsbegränsningen utökas till att även omfatta semiautomatiska gevär. Tvärtemot vad Ygeman påstår.
  • Obligatoriska läkarundersökningar och mentaltester av Sveriges samtliga pistol och semi-automat gevär och k-pist skyttar. I storleksordningen 85 000 personer berörs. Tvärtemot vad Ygeman påstår.
  • Undantag från förbudet för de allra farligaste vapnen, men endast för medlemmar av IPSC. K-pistskyttarna kan inte fortsätta.

Men de 100 000 semiautomatiska gevär som återfinns hos jägarna i Sverige blir förbjudna att inneha för jakt med det nuvarande direktivet.

När Ygeman försöker lugna svenska vapenägare ännu en gång, så visar han bara ännu tydligare vilket komplett hafsverk vapendirektivet är. Det är otydligt och svårtolkat och innebär långtgående förbud. Det visar också vilken dålig kompetens i vapenfrågor hans förhandlare och experter i EU besitter.

Sveriges jägare och sportskyttar kan inte känna sig lugnade av detta besked. Däremot välkomnar vi Ygemans inbjudan till ett möte för att diskutera dessa frågor. Ett möte Ygeman menar att han ska bjuda in till efter att EU direktivet fått kraft. Vi uppmanar däremot inrikesministern att tidigarehålla ett sådant möte. Annars riskerar vi att mötet snarare är en begravningsceremoni över den svenska sportskytterörelsen och den moderna jakten, snarare än ett möte om hur vi tillsammans ska utvecklas i framtidens skytterörelse.

lördag 4 juni 2016

Hur Kommissionens förslag påverkar sportskyttet.

Inrikesminister Ygeman svarade äntligen Pia på hennes öppna fråga. Det tog ett bra tag. men efter att Ygeman haft de sista förhandlingarna om vapendirektivet, och haft möte med EU nämnden tog han tag i pennan och författade detta svaret.

http://nyheter24.se/debatt/847982-ygeman-lyssnar-sportskyttar-maste-sakerheten

Och det publicerades i Aftonbladet också:

 http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22940627.ab

En av grundpelarna i förhandlingarna med EU kring vapendirektivet är att det inte skulle drabba enskilda jägare och sportskyttar. Riksdagen var i sitt beslut även tydlig med att eventuella regleringar gällande vapentyper inte får vara ”onödigt betungande för enskilda”

Vad man landat i är i korthet ett förbud mot magasin men inte mot vapnen.

Magasin för pistol får max ha 20 patroners kapacitet. Och magasin för gevär får max ha 10 patroners kapacitet. Alla typer av gevär, även manuellt repeterande gevär.
Detta påverkar Dynamiska skyttes följande grenar.

Öppen division i Pistol
Semi-Auto Open divisionen i gevär
Semi-auto standard divisionen i gevär
Manual Action Open divisionen i gevär
Manual Action Standard divisionen i gevär

Kvar för gevär blir endast  "manual action standard 10" divisionen. som förblir opåverkad och kan fortsättas att bedrivas. Notera att den divisionen är för Manuellt repeterande gevär och inte semiautomatiska gevär. Samtliga semiautomatiska gevärs divisioner påverkas kraftigt av förslaget.

När det gäller pistol påverkas endast en division av 5. De som inte påverkas är Production(tjänstedivision), Standard, Revolver, och Classic. Det finns en risk att vissa Standardskyttar kan komma att begränsas, men inte i stort då få mag i standard tar mer än 20 och passar inom de dimensioner som vapen och magasin ska passa inom.
Det som kallas Skyttets Formel 1 gren, den öppna divisionen och som är skyttets Creme-de-la creme begränsas då inom EU på ett sätt som gör att det internationellt inte är någon större ide att försöka tävla.

Vissa undantag från reglerna kring detta kan göras, och är beskrivna i detalj. Dessa är de de undantag Inrikesministern menar på räddar skyttet.Jag listar endast de saker som blir nya för oss skyttar i IPSC
  1.  Läkarundersökning och mental utvärdering.
  2. Att man TÄVLAR i grenar godkända av ISSF
    Svenska Skyttesportförbundet (för oss i Sverige) )
  3. Att vapnet är nödvändigt för en av disciplinerna i ISSF
  4. Och att licensen blir 5årig. 
Läkarundersökningar och mentaltester. jag har ofta undrat varför man måste vara fysiskt frisk för att ha vapen. En stor handikappidrott är vad skytte är. Bodil Valero i Miljöpartiet hade också lagt ett liknande förslag där hon uttryckte det som att det kunde vara lämpligt med samma krav som för Hemvärnet. Hon nämde också syntest. Helt groteskt. Hemvärnets läkarundersökning är för att säkerställa att du är i stridbart skick. Finns inte en skytt i rullstol som skulle kunna passera. Syntestet är också horribelt, då det till och med finns blinda skidskyttar med audiosikten i paralympics.

I sverige har vi aldrig haft krav på att man ska Tävla för at ha sportskyttevapen. Så länge man tränar och skjuter i sin klubb så får man göra det för skojs skull. Själva kravet på att man tävlar aktivt är kanske självklart för de som inte sysslar med skytte, men fundera på vad det skulle innebära att du måste tävla i löpning för att köpa joggingskor. Skytte är för många en avkoppling och paus, och en fritidsaktivitet, snarare än att man flänger land och rike runt på tävling.
De flesta klubbar har vissa tävlingskrav på sina medlemmar, men att ha det i lagtext känns lite värre. För med 5års licenser så får du inte ta en paus. Tävlar du för lite innan du förnyar den (du får barn, eller jobbar mycket utomlands) så blir du av med licensen och får börja på noll igen. Något en jägare aldrig behöver fundera över.

Att vara ansluten till ISSF.

Detta är synneligen konstigt ISSF är International Sport Shooting Federation. I Sverige är det "Svenska skyttesportförbundet" som är anslutet till ISSF. 
I dokumentet Nämns ISSF, och endast ISSF. 

I Sverige har vi 8 stycken skytteförbund där SvSF (Svenska Skyttesportförbundet är ett av dessa).

I Princip är det bara IPSC som bedriver skytte med semiautomatiska sportskyttevapen. 

Det undantaget som har förhandlats fram så framgångsrikt *host* är alltså ett undantag som inte gäller för dynamiskt skytte. Det gäller för endast ett av 8 förbunds verksamhet.

Jag kan förstå att en inrikesminister, som inte haft tid att riktigt prata så mycket med de olika förbunden och sätta sig in i deras verksamhet, har låtit detta förhandlas av experter. Experter som P Thorsell som måste ha gnuggat händerna i förtjusning att endast låta ett av 8 skytteförbund få ett undantag. Visserligen så ingår k-pistskyttet under det förbundet. Men det är en rätt tynande skyttegren. Den stora växande grenen av skytte den är det annorlunda med.

Visserligen blir inte magasin licenspliktig vapendel, men på andra håll i texten kan man utläsa att om en skytt äger för stora magasin förlorar han sin licens.. Så Ygeman, ska vi söka ersättning för våra magasin nu? eller förväntas vi bara slänga dom?

Så. Vad som händer är alltså att vi sportskyttar, till skillnad från jägarna, påverkas av förslaget. bland annat med motivering "Breivik" av Ygeman på twitter. En galning som hade jaktlicens på ett jaktgevär. Så som vanligt, stigmatiseras sportskyttet, medan jakten fortsätter som vanligt. jag vill inte driva en kil mellan jakt och sportskytte nu, och är medveten om det fantastiska stöd som jaktsverige givit oss sportskyttar i detta, men år efter år ser jag indragningar i sportverksamheten, fem års licenser, etc etc etc.

Så, för att snabbt sammanfatta Ygemans förhandling.
De undantagen man förhandlat fram gäller endast för k-pist skyttet. Semiautomatiska gevär i IPSCs regi är inte med i undantaget.

Det blev bara onödigt betungande för den snabbast växande skyttesporten i Sverige. En skyttesport med nästan tredubbelt så många utövare som det finns i skidskytte.